Teater

Genom enkla och roliga dramaövningar och improvisationstekniker tränar du fantasi, kreativitet, samspel och kommunikationsförmåga. Parallellt med övningar arbetar vi tillsammans fram en föreställning efter gruppens önskemål om att arbeta med manus eller genom improvisation. Kom och hitta dig själv genom att låtsas vara någon annan. 
Lokal: GUC/Bolandsgymnasiet
För mer detaljer om grupper och åldrar se kursinformationen i eKulturskola.

Ansök här

6 september 2017