Angående coronaviruset

Uppsala kulturskolas undervisning fortgår i nuläget. 

En del lektioner ges under en period på distans, i de fall lärarna inte kan vara på plats på kulturskolan baserat på folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi undervisar inte större grupper än maximalt fem elever. De elever som deltar i större grupper än så får instruktioner om hur undervisningen resten av terminen kommer att bedrivas av gruppens ledare.

Utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer uppmanar vi såväl elever som lärare att vara uppmärksamma på tidiga symtom på eventuell infektion, som hosta, feber eller luftvägsbesvär. Vid minsta symtom ska både medarbetare och elever hålla sig hemma och vid behov av vård kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177. Elever som är friska har lektioner som vanligt så länge inte annat meddelats.

Kom ihåg att meddela läraren om du inte kommer till lektionen.

Bo Frick
Kulturskolechef

13 maj 2020