Stina Hellberg Agback får Region Uppsalas kulturstipendium

Stina Hellberg Agback, lärare i harpa vid Uppsala kulturskola, är en av mottagarna av Region Uppsalas kulturstipendier 2018.

Region Uppsalas kulturstipendier ges till åtta personer inom olika konstområden som får dela på
220 000 kr. Man vill genom kulturstipendierna stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom länets kulturliv. Mottagarna ska ha verksamhet förlagd till, eller bo i, Uppsala län. 

Stipendiemotivering:

Stina Hellberg Agback är harpisten från Uppsala som sätter det komplicerade och ovanliga instrumentet på sin rätta plats såväl inom jazz, folkmusik och västerländsk konstmusik som improviserade genrer. Att utforska och uppföra musik av 60-talets stora jazzlegender som utmanar den traditionella harmoniken inom konstmusik kräver mycket skicklighet, erfarenhet och passion. Hellberg Agback lyckas med det nationellt men framförallt internationellt.

Stina Hellberg Agback tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium med förhoppningen att Stina Hellberg Agback & Jonas Isaksson Quartet kan sätta Uppsala län på den internationella kartan, bland annat genom livekonserter och planerad utgivning av två album.

2 mars 2018