Uppsala kulturskolas anpassningar för minskad smittspridning

Nedan finner du information om de anpassningar vi på Uppsala kulturskola har gjort i vår verksamhet i höst för att minska smittspridningen av Covid-19.

Stanna hemma om du är sjuk eller har Coronaliknande symtom

Precis som tidigare gäller att både lärare och elever ska stanna hemma om de är sjuka, eller känner av hosta, snuva, ont i halsen, huvudvärk eller andra symtom som förknippas med Covid-19. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola. Har eleven varit hemma från skolan ska hen inte heller gå till kulturskolan. Vi förbehåller oss rätten att skicka hem barn som uppvisar symtom.

Noga med handhygienen

Vi ber alla elever att tvätta händer innan och efter lektion. Det kommer även att finnas handsprit i, eller i anslutning till, lektionsrummen.

Mindre grupper och undvika pauser

Under hösten minskar vi grupperna i vår gruppundervisning för att säkerställa att vi kan hålla avstånd. Vi kortar också ner vissa grupp-pass och undviker att ha pauser där eleverna gärna umgås närmare. (Något som i vanliga fall är jättekul och som vi uppmuntrar, men som på grund av Corona behöver undvikas).

Kom i tid – gå i tid

Vi ber alla elever att inte komma för tidigt till lektionen och att lämna skolans lokaler direkt efter avslutad lektion, detta för att undvika att många elever samlas i trapphus och utanför lektionsrum.

Endast elever och lärare i lokalerna

Hämtning och lämning sker under hösten utanför skolhuset. Vi ber alla föräldrar och andra vuxna att undvika att vistas i våra lokaler. (Undantag för elever med speciella behov och mycket unga elever om de behöver ha förälder/vuxen med sig.) Detta gäller även kompisar till eleverna.

Parkera inte utanför ingången

Observera att det inte är tillåtet att stå med bilen utanför ingången till kulturskolan på Skolgatan 51. Parkeringar finns på andra sidan järnvägen, på Österplan. Gångtunnel under spåren finns.

Distansundervisning? Nej, i första hand undervisning på plats

Under vårterminen genomförde vi en del av undervisningen på distans. Målsättningen är att vi i höst håller lektionerna på plats. Vi följer informationen från folkhälsomyndigheten och står beredda att göra ytterligare anpassningar om så krävs. Vi förbehåller oss rätten att på kort varsel ställa om till digital undervisning.

Varmt välkommen till hösten på Uppsala kulturskola!

Med vänliga hälsningar,
Expeditionen

28 augusti 2020