Stråkorkestrar

Supersnäckorna

Ålder: 7–11 år
Repetitionstid: måndagar kl. 17.15–18.00 i E-huset, Skolgatan 53, sal 24 (6217)
Ledare: Maria Haasnoot och Cecilia Wickström
För mer information kontakta: Maria Haasnoot

Uppstråket 

Repetitionstid: torsdagar kl. 16.45–17.35 i Nannaskolans aula
Ledare: Anja Fors
För mer information kontakta: Anja Fors

Lysande Stråkar

Ålder: 8–12 år
Repetitionstid: onsdagar kl. 16.10–17.20 i Nannaskolans aula
Ledare: Ida Andersson och Anja Fors
För mer information kontakta: Anja Fors

Pizzicatterna

Ålder: 10–14 år
Repetitionstid: torsdagar kl. 16.20–17.40 i Nannaskolans danssal
Ledare: Sigrid Kroeker och Anja Strautmanis
För mer information kontakta: Anja Strautmanis

Stråkensemblen

Repetitionstid: ungefär var tredje tisdag kl. 16.30–17.30 i E-huset, Skolgatan 53, sal 24 (6217)
Ledare: Ida Andersson och Anja Strautmanis
För mer infromation kontakta: Ida Andersson

Orphei Strängar

Ålder: 12–16 år
Repetitionstid: tisdagar kl. 17.10–18.50 i Uppsala kulturskolas körsal
Ledare: Maria Haasnoot och Emma Hessel
För mer information kontakta: Maria Haasnoot

Uppsala kulturskolas kammarorkester

Ålder: 16–20 år
Repetitionstid: torsdagar kl. 18.00–19.30 i Nannaskolans danssal
Ledare: Emma Hessel och Pal Johnson
För mer information kontakta: Emma Hessel

Uppdaterad: