Uppsala kulturskolas avancerade program

Uppsala kulturskolas avancerade program (UKAP) är avsett för elever med ambition och förutsättningar att studera musik på högskolenivå.

Antagning

  • Elever får börja på det avancerade programmet tidigast årskurs 1 på gymnasiet.
  • Utbildningen är ettårig med möjlighet till tilläggsår.
  • Avgiften är 2 300 kr/termin. Familjerabatt gäller inte.
  • Antagningen sker genom provspelning och samtal med skolledningen.

Omfattning

  • Huvudinstrument: 40–60 minuter/vecka.
  • Biinstrument: 20 minuter/vecka.
  • Teorigrupp: 40 minuter/vecka.
  • Medverkan i någon av Uppsala kulturskolas orkestrar är obligatoriskt för elever med orkesterinstrument. Ensemblespel är obligatoriskt för övriga elever.
  • Eleverna ska medverka vid minst en av Uppsala kulturskolas konserter varje termin.
  • Ett intyg kan delas ut efter avslutad utbildning.

Senaste datum för ansökan till UKAP 2021–2022 är 29 april. Skriv ut och fyll i denna blankett (PDF, 98 KB) och lämna den till kulturskolans expedition, alternativt posta den till Uppsala kulturskola, Skolgatan 51, 753 32 Uppsala.

OBS! Du måste vara folkbokförd i Uppsala kommun för att kunna söka.

Elever 2020–2021

År 1

År 1 går 12 elever i ämnena elbas, elgitarr, gitarr, sång, piano, trummor/slagverk, tvärflöjt och valthorn. 

Tilläggsår 1

Det första tilläggsåret har 8 elever i ämnena cello, elbas, fiol, gitarr, nyckelharpa och saxofon. 

Tilläggsår 2

Det andra tilläggsåret har 4 elever i ämnena cello, harpa, piano och trummor/slagverk.  

Uppdaterad: