Garanti

Uppsala kulturskola garanterar 14 undervisningstillfällen per termin om du är elev hela terminen (gäller inte musikterapi). Dit räknas schemalagda lektioner, extra repetitioner, konserter, studiebesök, seminarier och andra aktiviteter med anknytning till undervisningen.

OBS! Digitala lektioner kan komma att ersätta en del av lektionerna på plats under rådande pandemi. Dessa lektioner räknas in i garantin.

Om du har fått färre än 14 undervisningstillfällen under en termin och det beror på oss, erbjuder vi ersättning i tid eller lägre avgift nästföljande termin.

Mer information

Ella-Kari Norberg
Kulturskolechef
Uppdaterad: