Avgifter

Regler för terminsavgift

När du tackat ja till en kurs och fått en schematid är du betalningsskyldig för hela terminen, även om du ändrar dig och avslutar kursen innan terminen är slut.

Ämneskurs

Ämneskurs: 950 kr/termin
Ämneskurs, elev över 20 år: 2 500 kr/termin
Funktionsinriktad musikterapi (FMT): 950 kr/termin

Kör/orkester

Kör och orkester är gratis för dig som tar sång- eller instrumentlektioner hos oss.
Avgift för endast kör/orkester: 500 kr/termin

Instrumenthyra

500 kr/termin

Familjeavgift

2 100 kr/termin
Maxbelopp när flera syskon är elever. Maxbeloppet gäller endast en kurs per elev och inkluderar inte instrumenthyra.

OBS! Familjeavgiften är under utredning och kan komma att förändras inför hösten 2018.

Mer information

Bo Frick
Kulturskolechef
23 september 2016