Funktionsinriktad musikterapi

Trummor används i Funktionsinriktad musikterapi.

Funktionsinriktad musikterapi (FMT) är en individuell, ickeverbal, neuromuskulär terapi. Terapeuten använder specialkomponerade melodier som spelas på piano, och adepten erbjuds särskilt anpassade trummor och cymbaler. Genom denna metod för naturlig utveckling, skapad på 1970-talet av Lasse Hjelm på Folke Bernadottehemmet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, stimuleras adeptens kroppskontroll, perceptionsförmåga och kognitiva förmåga.

Några av Lasse Hjelms utformade mål för Funktionsinriktad musikterapi är:

  • Höja individens funktionsnivå.
  • Stärka individens självbild.
  • Öka individens förmåga att uttrycka känslor och upplevelser.
  • Möjliggöra för individen att ha musik som en del i sin utveckling.
  • Utveckla individens beteendemönster, associations- och minnesfunktioner.

Funktionsinriktad musikterapi bidrar till kulturnämndens verksamhetsplan i Uppsala kommun när det gäller det förebyggande och främjande arbetet för barn och unga gällande psykisk ohälsa, utvecklandet av aktiviteter för att stärka individen och minska social oro samt ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättningar.

Det går att anmäla sig till musikterapi från 6 års ålder. Du kan gå i musikterapi samtidigt som du är elev i ett annat ämne

Läs mer om FMT-metoden

Ansök här

Uppdaterad: